ส.ทร.๖ สงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

30/01/2018 16:03
 

วันนี้ ( ๒๔ ม.ค.๖๐ ) เวลา ๑๑.๐๐ น. น.ต.สำราญ  คชกูล รองผอ.ส.ทร.๖ สงขลา รรก.แทนผอ.ส.ทร.๖ สงขลา นำเจ้าหน้าที่ ส.ทร.๖ สงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทิศทางการดำเนินรายการให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังในระบบ AM ๑๔๓๑ KHz โดยเชิญอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และชุมชน (อป.มช.) โดยมี นายมาโนช พัฒนกิจ ประธาน อป.มช. และผู้แทนจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้ดูแลเครือข่าย อป.มช.เข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้เข้ารับฟังการคิดเห็นครั้งนี้ จำนวน ๒๐ คน น.ต.สำราญ คชกูล กล่าวว่า “สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อเป็นทิศทางในการร่วมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในท้องถิ่น รู้จักระบบ AM ๑๔๓๑ KHz ส.ทร.๖ สงขลา มากขึ้น และรู้สึกยินดีที่ อป.มช.ที่เป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น จะร่วมกันผลิตรายการให้ตรงกับกลุ่มผู้ฟังในท้องถิ่นได้มากที่สุด” โดยการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ส.ทร.๖ สงขลา ซึ่งเป็นโครงการในการประชาสัมพันธ์การสร้างกลุ่มผู้ฟัง ในระบบ AM ๑๔๓๑ KHz โดยมุ่งหวังเพื่อให้ อป.มช.สงขลา เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้เข้าถึงท้องถิ่นสงขลา อย่างเข้าถึง และตรงใจคนท้องถิ่นในอนาคต ทีมข่าว ส.ทร.๖ สงขลา//รายงาน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,641
ทั้งหมด
350,075