ส.ทร.๖ สงขลา -> New

27/11/2017 06:17
 

ส.ทร.6 สงขลา ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน  การจัดสถานที่  ห้องส่ง  ห้องบันทึกเสียง และการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง โดยมี น.ต.สำราญ  คชกูล รอง ผอ.ส.ทร.6 / รรก ผอ.ส.ทร.6 สงขลาให้การต้อนรับ ตลอดจนบรรยาย และพาชมสถานที่
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
359
ทั้งหมด
272,780