ส.ทร.๑๐ ตราด->พิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎี 'ใหม่ โคก หนอง นา ทร.' ณ ฐตร.ทรภ.๑

16/02/2021 15:35
 

  วันนี้ (๑๖ ก.พ.๖๔) เวลา ๑๐๓๐ พล.ร.ท.โกวิทย์ อินทร์พรหม ผบ.ทรภ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา ทร.” ณ ฐตร.ทรภ.๑ โดยมีกำลังพลกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
  
น.ส.วิภาวดี ยิสารคุณ ชาวบ้าน ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่กองทัพเรือจัดโครงการในพื้นที่ จ.ตราด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และขอขอบคุณกองทัพเรือที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ และขอให้จัดโครงการแบบนี้ตลอดไป
  
สำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา ทร.” ในพื้นที่  ฐตร.ทรภ.๑ ได้ดำเนินการโดยข้าราชการ ทหาร ของฐตร.ทรภ.๑ ในการจัดการและดูแล ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ในพื้นที่ให้กับประชาชนที่สนใจต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,150
ทั้งหมด
470,400