ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่->รับฟังการบรรยายความรู้ของ จร.ทร. ในหัวข้อ การควบคุมภายใน

12/11/2020 10:47
 

  วันนี้ เวลา ๐๙๓๐ ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ จัดกำลังพลเข้ารับฟังการบรรยายความรู้ของ จร.ทร. ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน” ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ร.ต.เกริกไชย  วจนาภรณ์   เจ้ากรม จร.ทร. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จากนั้น เวลา ๑๐๐๐ เจ้ากรม จร.ทร. และคณะ ได้ออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ โดยมี ร.อ.พงษ์ชัย พลูคลองตัน รรก.รอง ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,402
ทั้งหมด
467,652