ส.ทร.๑๐ ตราด->ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ประจำเดือน ต.ค.๖๓

29/10/2020 13:14
 

  วันนี้ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด ร.ต.พิชิตชัย ตันติกูล หน.ส่วนรายการ ผู้แทน รรก.ผอ.ส.ทร.๑๐ ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ประจำเดือน ต.ค.๖๓ โดยมีวาระการประชุม ประกอบด้วย การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ดำรงตำแหน่งใหม่ การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,151
ทั้งหมด
2,227,952