ส.ทร.๗ นครพนม->ผบ.นรข.จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธาณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

29/10/2020 13:09
 

  ใน ๒๘๑๐๓๐ ต.ค.๖๓ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง โดย พล.ร.ต.จรัสเกียรติ ไชยพันธ์ุ ผบ.นรข.จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธาณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไดัรับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในพื้นที่ รวมทั้งมีการสาธิตการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ณ ลานหน้า บก.นรข. ในการนี้ ส.ทร.๗ นครพนม โดย น.อ.ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล ผอ.ส.ทร.๗ นครพนม จัดกำลังพลเข้าร่วมบันทึกภาพ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,182
ทั้งหมด
2,227,983