ส.ทร.๘ พิษณุโลก->ข่าว “การจัดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จ.พิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๓“

27/10/2020 11:48
 

  ใน ๒๑๑๘๐๐ ต.ค.๖๓ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เป็นประธานในงานแถลงข่าว  “การจัดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จ.พิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๓“   โดยเทศบาลนครพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สำนักงานวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก     สภาวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนชาว จ.พิษณุโลก ร่วมจัดงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูส่งเสริมสืบทอดและรักษาประเพณีอันดีงามของไทย  เราไว้อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.พิษณุโลก และการท่องเที่ยวภายในประเทศให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การแสดงชุดฟ้อนธาราไหลรินสืบศิลป์กระทงสาย การประกวดนางนพมาศ, หนูน้อยนพมาศ, การชิมอาหารพื้นเมืองและการออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ต.ค.๖๓ ในโอกาสนี้ น.ท.บุญญฤทธิ์ ใจดี รอง ผอ. และ รรก.ผอ.ส.ทร.๘ พิษณุโลก ส่งเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำข่าวกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,212
ทั้งหมด
2,228,013