ส.ทร.๖ สงขลา->ประธาน กบว.ทร. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ส.ทร.๖ สงขลา

16/09/2020 09:14
 

  ในวันอังคารที่ ๑๕ ก.ย.๖๓  ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ พล.ร.อ.พงศกร  กุวานนท์  ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ พร้อมคณะฯ  รวม ๑๐ นาย เดินทางมาตรวจเยี่ยม ส.ทร.๖ สงขลา เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน กับเยี่ยมบำรุงขวัญแก่กำลังพล ในการนี้ พล.ร.ท.สำเริง  จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ ร่วมกับกำลังพล ส.ทร.๖ สงขลา ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติ ผอ.ส.ทร.๖ สงขลา ได้บรรยายสรุปและนำเสนอปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง จากการปฏิบัติที่ผ่านมา ซึ่งคณะฯ ได้ให้คำแนะนำและถกแถลงหารือการแก้ปัญหาต่าง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป การปฏิบัติโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,605
ทั้งหมด
1,788,066