ศรชล.ภาค 2 โดย ศรชล.จว.ปัตตานี และ ศคท.จว.สงขลา ตรวจเรือสินค้า ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

22/05/2020 12:00
 

      วานนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค2 หรือ ศรชล.ภาค 2  บูรณาการร่วมกับหน่วยต่างๆ ตรวจเรือสินค้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดย ศรชล.จว.ปัตตานี บูรณาการร่วมกับเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ตรวจคนเข้าเมืองปัตตานีและ เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จว.ปัตตานี ตรวจเรือ TASCO BRAVO สัญชาติไทย เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย เข้าจอดท่าเทียบเรือ ส.กมลวัฒนา จว.ปัตตานี โดยทำการวัดอุณหภูมิร่างกาย ลูกเรือจำนวน 14 คน สัญชาติไทยทั้งหมด  ขณะที่ ศคท.จว.สงขลา ร่วมกับ เจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือน้ำลึก สงขลา ตรวจเรือ สินค้า สัญชาติ ไซปรัส เดินทางมาจากประเทศ สิงคโปร์ เข้าจอดที่ท่าเรือน้ำลึก สงขลา มีลูกเรือจำนวน 22 คน สัญชาติฟิลิปปินส์ทั้งหมด  ผลการตรวจ : ไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา และได้แจ้งกับลูกเรือให้สวมแมสเพื่อป้องกัน และห้ามมิให้ลูกเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด

 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,350
ทั้งหมด
819,487