ศรชล.ภาค ๓ โดย ศรชล.จังหวัดสตูล บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือขนถ่ายสินค้าประมงสัตว์น้ำ ในพื้นที่ จว.สตูล

22/05/2020 10:00
 

 

          วันนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 หรือ ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จังหวัดสตูล บูรณาการกำลังร่วมกับ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสกูล  สาธารณสุขจังหวัดสตูล  ตรวจคนเข้าเมืองสตูล, ตำรวจน้ำสตูล และ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล  ลงพื้นที่ตรวจเรือขนถ่ายสินค้าประมงสัตว์น้ำ บริเวณหน้าท่าที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และตรวจลูกเรือเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID- 19 จำนวน 3 ลำ รวมลูกเรือ 10 คน ณ ท่าเรือขนถ่ายสัตวน้ำด่านศุลกากรสตูล ต.ตำมะสัง อ.เมืองสตูล จว.สตูล เพื่อเป็นการป้องกันการสักลอบนำสินค้าประมงจากต่างประเทศ การสักลอบขนคนไทยที่ตกคงอยู่ในมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID- 19  ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,620
ทั้งหมด
818,757