เสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ รับมอบสิ่งของ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากภาคเอกชน

22/05/2020 09:00
 

      วานนี้ พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ รับมอบสิ่งของ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)    บริษัท Prodigy Generation จำกัด   บริษัทเอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)   นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่ 17  กลุ่มบริษัทในเครือ AJ GROUP   และกลุ่มนักธุรกิจไทย-จีน  ทั้งนี้ ปัจจุบันทางโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือ มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือ โดยสามารถติดต่อสอบถามกับศูนย์ประสานงานในการรับบริจาค กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ .0 2475 5879   ศูนย์รับบริจาคกรมแพทย์ทหารเรือ 0 2475 2572   ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  0 2475 2576   ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทร.0 2466 1180  ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ โทร.0 2466 1180  และศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โทร.0 2475 2403
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,378
ทั้งหมด
819,515