กระทรวงการคลัง จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น "เราไม่ทิ้งกัน" ช่วงที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เริ่มจำหน่ายแล้ววันนี้

21/05/2020 15:00
 

กระทรวงการคลังได้ออกจำหน่ายพันธบัตรพิเศษ รุ่น "เราไม่ทิ้งกัน" ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อย และเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาล ให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจนั้น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ "เราไม่ทิ้งกัน" พบว่าเนื่องจากมีผู้สนใจใช้บริการแอปพลิเคชัน Bond Direct เป็นจำนวนมาก จึงอาจไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ สบน. จึงได้ปรับเพิ่มวงเงินจัดสรรให้แก่สาขาของธนาคารกรุงไทย ดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจำกัดการซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาท/คน อย่างไรก็ตามเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ของรัฐบาลและความสะดวกในการใช้บริการ สบน. ขอแนะนำให้ผู้สนใจโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยที่เบอร์ 02-111-1111 หรือ สบน. ที่เบอร์ 02-271-7999.-
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,184
ทั้งหมด
818,321