ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค1 โดย ศรชล.จังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเรือประมง และ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับกลุ่มเรือประมงเกี่ยวกับ พ

26/03/2020 08:00
 

      วานนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค1 หรือ ศรชล.ภาค1 โดย ศรชล.จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นาวาตรี รุ่งโรจน์  สิงห์น้อย จนท.นโยบายและแผนฯ  ร่วมกับ จนท.ชุดสหวิชาชีพ ศูนย์แจ้งเข้า –ออกเรือประมง แหลมสิงห์ ร่วมตรวจเรือประมง พีรพัฒน์  และ ตรวจเรือประมงเพชรสมุทร ที่ปากน้ำแขมหนู พร้อมทั้งได้ชี้แจงกับเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และลูกเรือประมงเกี่ยวกับ พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้ตั้งแต่ 26 มี.ค. จนถึง 30 เม.ย. รวมถึงการปิดด่านชั่วคราวบริเวณชายแดนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด- 19 อีกทั้งยังได้แนะนำการใช้ชีวิตประจำวันไม่ให้มีการมั่วสุม  หมั่นทำความสะอาดร่างกาย ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ การใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนแออัดหรือคนจำนวนมาก  และต้องสวมหน้ากาอนามัย พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลความปลอดภัยของลูกเรืออีกด้วย ***นอกจากนี้ ศรชล.จังหวัดจันทบุรี  ได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้แก่กำลังพล  ตลอดจนชุดสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์แจ้งเข้า –ออกเรือประมง  ในฐานะที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยดีตลอดมา เพื่อให้ทุกคนป้องกันจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,228
ทั้งหมด
1,240,747