กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ปิดด่าน ไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

25/03/2020 13:00
 

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัตตราด ในการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD 19) เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อดังกล่าว รวมถึงลดการติดเชื้อในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกันและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ป้องกันการลุกลามของการแพร่เชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อทั้งในและนอกประเทศ ดังนั้น กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จึงขอระงับการผ่านเข้า - ออก ช่องทางธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด และยังคงให้การสนับสนุนกำลังพลในการรักษาความสงบเรียบร้อย ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี และจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด โดยอนุญาตให้ผ่านได้เฉพาะรถบรรทุกสินค้าและพนักงานขับรถไม่เกิน 2 คน สำหรับจังหวัดจันทบุรี และอนุญาติให้ผ่านได้เฉพาะรถบรทุกสินค้าและพนักงานขับรถไม่กิน 1 คน สำหรับจังหวัดตราด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,085
ทั้งหมด
1,241,604