หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน การทดสอบทดลองความพร้อมของอากาศยานไร้คนขับ UAV ของ ศรชล

25/03/2020 08:00
 

วานนี้ พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล.และหน.คณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศูนย์ยุทธการ.ศรชล.ภาค 1 และการถ่ายทำสารคดีการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV แบบ Orbiter 3B ที่ ศรชล.ภาค 1 อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี จรัญวีร์  ญาดี รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1และรอง ผบ.ทรภ.1 และ พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการสำนัก ฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ศรชล.ภาค 1  ***การนี้ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา ศรชล. ได้ลงนามในสมุดเยี่ยม ศรชล.ภาค 1 และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก ผอ.กองสารนิเทศ เกี่ยวกับการใช้งานของ UAV และการบรรยายสรุปจาก ผอ.ศยก.ศรชล.ภาค 1 เกี่ยวกับระบบติดตามสถานการณ์ของ ศรชล.ภาค 1  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทดสอบทดลองความพร้อมของอากาศยานไร้คนขับ UAV แบบ Orbiter 3B ที่จะเข้าประจำการใน ทรภ.1 และให้การสนับสนุนภารกิจของ ศรชล.ภาค 1 ในการตรวจเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมาย ขาดการรรายงาน และไร้การควบคุม หรือ  IUU ต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,893
ทั้งหมด
181,556