กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งทำฝนเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กรมชลประทาน คุมเข้มการใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำ ที่มีปริมานน้ำน้อย

17/01/2020 11:00
 

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงดำเนินการวางแผนที่จะปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ภัยแล้ง การเติมน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ที่มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยกว่าร้อยละ 30 และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ตลอดจนการติดตามปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองใหญ่ต่างๆ ของประเทศต่อเนื่องต่อไป  ขณะที่นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง แม้จะมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยและการระบายน้ำจะใช้เฉพาะเพื่อการผลิตประปา อุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้มีน้ำใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปี 2563   กรมชลประทาน คุมเข้มการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ ที่มีน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 โดยย้ำทุกโครงการชลประทานให้เฝ้าระวังและควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่จัดสรรไว้ สร้างความมั่นใจมีน้ำกินน้ำใช้ถึงต้นฝนหน้า พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,795
ทั้งหมด
1,760,880