กรมชลประทาน สั่งเร่งผันน้ำแม่กลองผ่าน 2 คลองหลัก เติมให้กับเจ้าพระยาเพื่อใช้ผลักดันน้ำเค็ม มั่นใจเป็นไปตามแผนลดผลกระทบให้กับประชาชน

17/01/2020 10:00
 

นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน   เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันน้ำเค็ม โดยผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลอง มาลงแม่น้ำท่าจีน และผันน้ำผ่านประตูระบายน้ำพระพิมลและประตูระบายน้ำพระยาบรรลือ เพื่อเติมน้ำให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา จนมีปริมาณเพียงพอในการผลักดันน้ำเค็มออกสู่ทะเลในอัตราวันละ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้    ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 กล่าวอีกว่า   กรมชลประทานได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ร่วมกันปฏิบัติงานผลักดันน้ำเค็มตลอด 24 ชั่วโมง โดยระดมเครื่องจักรเครื่องมือจากสำนักเครื่องจักรกลมาช่วยเปิดทางน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวก โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม การกำจัดผักตบชวา การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ และการใช้เทคโนโลยีสำรวจตรวจหาสันดอน เพื่อขุดลอกปรับท้องคลองให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก รวมถึงการบริหารประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ให้สอดคล้องกับจังหวะน้ำขึ้นน้ำลง เพื่อทำให้การผลักดันน้ำเค็มมีประสิทธิภาพ ช่วยลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุด 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
968
ทั้งหมด
1,761,939