สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานหนี้ครัวเรือน ไตรมาส 2 ปี 2562 สูงถึง 78.7% พร้อมแนะมาตรการกำกับดูแลให้เกิดการเป็นหนี้อย่างเหมาะสม

16/01/2020 16:00
 

        นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า จากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำเดือนธันวาคม 2562 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 78.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชน อาจทำให้ประชาชนเกิดความกังวล ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของสินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์เป็นหลัก เมื่อพิจารณาสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พบว่ามีแนวโน้มทรงตัว โดยโฆษกสภาพัฒน์ กล่าวด้วยว่า สิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น สร้างความรู้ทางการเงินเชิงรุก โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน มีสัดส่วนหนี้ค่อนข้างสูง ฉะนั้นการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค มีการก่อหนี้ คงต้องตรวจสอบสถานะทางการเงินอย่างรอบคอบด้วย ทั้งรายได้ทั้งหมด ต้องดูการออม ความสามารถก่อหนี้ได้ระดับไหนไม่ทำให้เกิดปัญหาในระยะยาว ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ออกมาตรการการกำกับดูแลให้เกิดการเป็นหนี้อย่างเหมาะสม ทำให้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประเทศอยู่ในระดับที่ดีขึ้น.-
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
324
ทั้งหมด
1,761,295