ประชาชนทั่วสารทิศทยอยเข้าจุดคัดกรองจับจองพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ริมน้ำเจ้าพระยา

12/12/2019 13:00
 

     

                บรรยากาศที่บริเวณอัฒจรรย์ใต้สะพานพระราม 8 มีประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางมารอที่จุดคัดกรองอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บริเวณจุดคัดกรองโซนที่ 6 วัดกัลยาณมิตร มีประชาชนเดินทางมาเพื่อร่วมรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปีติยินดี มีประชาชนโดยรอบพื้นที่ และประชาชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้  อย่างไรก็ตาม มาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดพื้นที่จุดคัดกรองทั้งหมด 20 จุด รองรับประชาชน 50,000 คน มีกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานคอยดูแล บริการประชาชนกว่า 2,000 คน จุดคัดกรองเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และปิดการจราจรโดยรอบ 12.00 น. มีพื้นที่จุดร่วมรับเสด็จเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 253 จุด จอดรถ 27 จุด โรงครัวพระราชทาน 6 จุด บริการอาหาร 28 จุด น้ำดื่ม 51 จุด จุดบริการแพทย์ 38 จุด ชุดแพทย์เคลื่อนที่ 120 ชุด ประชาชนควรเตรียมบัตรประชาชน ชาวต่างชาติเตรียมพาสปอร์ตเพื่อเข้าจุดคัดกรอง ห้ามนำอาวุธเข้าพื้นที่โดยรอบเด็ดขาดหากพบก็ดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนที่จะผ่านจุดคัดกรองฯ จะต้องพกบัตรประชาชน สำหรับชาวต่างชาติต้องพกหนังสือเดินทาง เพื่อแสดงตนในการตรวจคัดกรองเข้าพื้นที่ และเมื่อผ่านจุดคัดกรองเข้าไปยังพื้นที่ในเส้นทางรับเสด็จฯ แล้ว เจ้าหน้าที่จิตอาสาจะแจกร่มให้ประชาชนทุกคนด้วย.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,888
ทั้งหมด
104,886