กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าร่างประกาศแบน 3 สารพิษทางการเกษตร ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนการบังคับใช้

02/12/2019 09:00
 

            นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเลขาคณะกรรรมการ วัตถุอันตราย กล่าวว่า ขณะนี้ฝ่ายกฎหมาย กำลังร่างประกาศเกี่ยวกับ 3 สารตามผลการประชุม ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่มีมติให้เลื่อนแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสออกไปอีก 6 เดือน มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และส่วนสารไกลโฟเซต ให้จำกัดการใช้ ซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าตัวประกาศเรื่อง 3 สาร จะออกมาเมื่อไหร่ เพราะฝ่ายกฎหมายต้องพิจารณาข้อความประกาศให้รอบคอบ และต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ส่วนข้อวิจารณ์ในเรื่องการลงมตินั้น ที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการวัตถุอัตราย   ส่วนใหญ่ ใช้วิธีการลงมติแบบมีความเห็นร่วมกันเหมือนกับการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  วิธีลงมติแบบมีความเห็นร่วมกันนั้นจะมีการเสนอว่าควรจะดำเนินการอย่างไร และกรรมการคนใด จะมีความเห็นอย่างไร ซึ่งในที่ประชุมในวันดังกล่าวส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้เลื่อนแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสออกไปอีก 6 เดือน โดยระยะเวลาดังกล่าวเพียงพอที่  จะให้เกษตรกรปรับตัว ส่วนมีการเรียกร้องให้ส่งกฤษฎีกาตีความมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายนั้น ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ส่งไปตีความ เพราะยืนยันว่าดำเนินการตามหลักของกฎหมาย 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
233
ทั้งหมด
870,871