สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลตามสิทธิ เริ่ม 16 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

29/11/2019 13:00
 

               สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งผู้ประกันตนที่สนใจเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี หรือกรณีมีเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือผู้ประกันตนที่สนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ซึ่งในทุกๆ ปี สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี ในปี 2563 สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งว่า ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง และที่สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
9,103
ทั้งหมด
870,449