กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญบริษัทตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์สร้างความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

08/11/2019 10:00
 

               นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เชิญบริษัทตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) มาหารือแนวทางป้องกันการแอบอ้างหาประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ ซึ่งได้กำชับแนวทางปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความเป็นธรรม รวมทั้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะ การตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ผลิตหรือผู้ค้า รวมทั้งบางรายที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ซึ่งโดยหลักแล้วเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของตน การนำงานดังกล่าวมาผลิตเป็นสินค้า เช่น ตุ๊กตา เสื้อผ้า ขนมเค้ก แก้วน้ำ ผ้าห่ม อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น จึงขอแนะนำผู้ผลิตหรือผู้ค้าทุกท่านว่าหากมีผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือก่อนรับของมาขาย ควรไตร่ตรองตรวจสอบให้รอบคอบก่อน เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันการถูกล่อให้กระทำความผิดและสำหรับกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ที่ประชุมเห็นคสรให้ยึดตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา การล่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด โดยที่ผู้นั้นไม่ได้มีเจตนากระทำความผิดมาก่อน ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ไม่มีสิทธิที่จะมาร้องทุกข์กล่าวโทษผู้อื่น เพราะไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,517
ทั้งหมด
819,654