ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมของบ 2.6 พันล.เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนต้นทุนปลูกข้าว หลังชาวนาขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น 9 หมื่นครัวเรือน

08/11/2019 09:00
 

              นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จำเป็นต้องของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มอีก 2.6 พันล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวนา เนื่องจากมีชาวนาลงทะเบียนมากกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งเดิมรัฐบาลตั้งงบประมาณไว้  2.48 หมื่นล้านบาท สำหรับฤดูผลิต 2062/2563 มีเป้าหมายชาวนา 4.31 ล้านครัวเรือน โดยจ่ายให้อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้จ่ายเงินในโครงการนี้ไปหมดแล้วทั้ง 4.31 ล้านครัวเรือน โดยขณะนี้มีชาวนามาลงทะเบียนเพื่อรับการสนับสนุนจากโครงการนี้ เป็น 4.40 ล้านครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย 9 หมื่นครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นงบประมาณที่ต้องจ่ายเพิ่มอีกราว 2.6 พันล้านบาท ดังนั้น ธกส.จำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล เพื่อสนับสนุน ซึ่งอาจของบในโครงการนี้เพิ่มเติม มากกว่า 2.6 พันล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้อยู่ในระหว่างการลงทะเบียนชาวนาที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ และมีบางส่วนอาจจะยังไม่มาขึ้นทะเบียน”นายอภิรมย์กล่าว ทั้งนี้โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้ชาวนา เป็นหนึ่งในสองโครงการที่สำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งอีกโครงการหนึ่งคือ โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,343
ทั้งหมด
819,480