แม่น้ำโขง จ.นครพนม ส่อวิกฤต ระดับน้ำโขงผันผวนมากสุดในรอบเกือบ 100 ปี

29/10/2019 13:00
 

          ที่ จ.นครพนม  สถานการณ์ภัยแล้งส่อวิกฤต หลังระดับน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากจีนเขื่อนมีการเก็บกักน้ำตลอดปี บวกกับปีนี้ พื้นที่ จ.นครพนม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมต่ำ ประกอบกับฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำสะสมต่ำกว่าทุกปี อยู่ที่ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ของความจุ โดยเฉพาะแม่น้ำโขง ล่าสุด อยู่ที่ประมาณ 1 เมตร 50 เซนติเมตร ซึ่งเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าต่ำกว่าถึง 2 เท่า ในช่วงเดียวกัน เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึง ตลอดจนลำน้ำสาขาก็เริ่มแห้งขอด  นอกจากนี้ ยังพบว่าตลอดลำน้ำโขงเขตพื้นที่ อ.เมืองนครพนม เริ่มเกิดหาดทราย สันดอนทราย เป็นพื้นที่กว้างกลางแม่น้ำโขง เริ่มส่งผลกระทบต่อการเดินเรือหาปลา รวมถึงเริ่มกระทบต่อความมั่นคงในการดูแลสกัดกั้นปราบปรามการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและยาเสพติดตามแนวชายแดน ทั้งนี้นายอาทิตย์ พนาศูนย์ ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.นครพนม เปิดเผยว่า ปีนี้ถือว่าระดับน้ำโขงผันผวนมากสุดในรอบเกือบ 100 ปี โดยจากการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัจจัยสำคัญมาจากโครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขงในประเทศจีน รวมถึงใน สปป.ลาว ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ ถือเป็นสัญญาณอันตราย ในอนาคต ปัญหาขาดแคลนน้ำจะกระทบรุนแรงมากขึ้น และยากที่จะแก้ไข เนื่องจาก ประเทศต้นน้ำมีการควบคุมระบบน้ำโขงจากเขื่อน ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ และที่น่าห่วงมากที่สุดคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลุ่มน้ำโขงนั้นจะเปลี่ยนไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,271
ทั้งหมด
819,408