คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ระบุ การที่ไทยถูกสหรัฐฯ ตัด GSP เกิดจากปัญหาแรงงาน ไม่เกี่ยวโยงกับการแบน 3 สารเคมีเกษตร

29/10/2019 12:00
 

       นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท. กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP สินค้าไทย  เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับการที่ไทยยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีเกษตร พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เนื่องจากสหรัฐฯได้มีการแจ้งมายังทางการไทย ถึงการตัดสิทธิ GSP ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ก่อนที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติยกเลิก 3 สารเคมีเกษตร เพียงแต่รัฐบาลไม่ได้แจ้งให้ประชาชนรับทราบ  ทั้งนี้ มองว่า สาเหตุใหญ่ของการตัดสิทธิ GSP สินค้าไทยนั้น มาจากการที่ประเทศไทย ไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามหลักสากล โดยยังพบการละเมิดสิทธิแรงงาน รวมถึงประเทศไทยยังไม่ได้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยการรับรองคนงานมีสิทธิรวมตัวเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงาน ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่ประเทศไทยจะถูกตัดสิทธิ GSP ควรที่จะแสดงเจตนารมย์ตามอนุสัญญาดังกล่าวเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,800
ทั้งหมด
818,937