กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป้าปรับโคงสร้างการศึกษาในภูมิภาค มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพเด็ก ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส่วนกลาง และทั่

21/10/2019 08:00
 

            นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ในภูมิภาค จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน1-2 วันนี้  เพื่อหารือในประเด็นการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและครูให้ดีขึ้น พร้อมปรับโครงสร้างหน่วยงาน ด้วยการลดภาระงาน ที่ซ้ำซ้อนทำให้โครงสร้างมีพื้นฐานที่แข็งแรงให้ได้ ซึ่งจะต้องทำให้เสร็จได้โดยเร็ว เพื่อให้ได้ข้อมูลตกผลึกว่าการปรับโครงสร้างจะออกมาในรูปแบบใดบ้าง เพราะการดำเนินการเรื่องนี้จะต้องทำไปพร้อมกับการปรับโครงสร้างภายในของกระทรวงฯ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุไว้แล้วว่าจะต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้เช่นกัน  ดังนั้นทุกฝ่ายต้องมองเป้าหมายเดียวกันทั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพราะการทำเรื่องนี้มุ่งแก้ปัญหาเพื่อเด็ก ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือพวกพ้อง ดังนั้นจะชี้แจงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,411
ทั้งหมด
782,374