รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รณรงณ์กระตุ้นประชาชน รักษาแม่น้ำ ลำคลอง ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

09/10/2019 12:00
 

วันนี้ที่ท่าน้ำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะ 10 จังหวัด เส้นทาเริ่มจากปากน้ำโพ ถึงสมุทรปราการปีที่ 2 เป็นการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขณะลงในแม่น้ำลำคลอง ทั้งนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราจะทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสามัคคี  ให้ความร่วมมือร่วมใจในการประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยาจะเริ่มเก็บขยะจากปากน้ำโพ จ.อ่างทอง จ.พระนครศรี อยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานครและ จ.สมุทรปราการ รวม 10 จังหวัด ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง  ปัจจุบันมีปัญหาขยะทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศน์อย่างมาก โดยเฉพาะคลองเจ้าพระยาที่คนไทยทุกคนจะต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้นการตระหนักถึงส่วนรวมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน ขอให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกคน ร่วมมือร่วมใจกันรักษาแม่น้ำ ลำคลอง คืนความสะอาดสู่แหล่งน้ำ สร้างสิ่งแวดล้อมให้สังคม
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,463
ทั้งหมด
111,910