สทนช. ติดตามพื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วม หลังแนวโน้มฝนตกหนักตั้งแต่ 15 ต.ค.นี้ ขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมรับมือฤดูแล้ง ทำการสำรวจพื้นที่

08/10/2019 10:00
 

     นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  หรือ สทนช. เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจเพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 6/2562 โดยคาดการณ์ว่าตั้งแต่ 15 ต.ค.นี้ จะเกิดฝนตกหนักในบริเวณภาคใต้ตอนกลางฝั่งตะวันตก โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งทั้งหมด 14 จังหวัด 64 อำเภอ ประกอบด้วย จ.ชลบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง และสงขลา    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายกรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งเข้าติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะ
จ.นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต และสงขลา ที่อาจจะได้รับผลกระทบหนักกว่าพื้นที่อื่น เนื่องจากอิทธิพลของลมหนาวที่ปะทะเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเกิดความผันผวนมาก ซึ่งขณะนี้ทางกรมชลประทานได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรกลในพื้นที่ 16 จังหวัด ภาคใต้ จำนวน 1,106 หน่วย แบ่งเป็น เครื่องสูบน้ำ 453 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 300 เครื่อง รถแทรกเตอร์และรถขุด 108 คัน และเครื่องจักรกลสนับสนุนอื่น ๆ 245 หน่วย     สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.อุบลราชธานี ขณะนี้เหลือพื้นที่ประสบภัยอยู่ทั้งสิ้น 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.วารินชำราบ และอ.สว่างวีระวงศ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว

             สำหรับการเตรียมพร้อมรับมือฤดูแล้ง  การประปาส่วนภูมิภาคได้ทำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนในช่วงเดือน พ.ย.นี้ - เม.ย.ปีหน้า รวมทั้งสิ้น 48 สาขา ใน 24 จังหวัด เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการร่วมประมวลจัดทำแผนแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้จัดทำแผนสำรองไว้ในส่วนที่มีการใช้แหล่งน้ำร่วมกัน ขณะที่น้ำเพื่อทำการเกษตรในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำหลายๆ แห่งมีค่อนข้างน้อย   ล่าสุด สทนช.ได้แจ้งข้อมูลปริมาณน้ำต้นทุนทั้งประเทศไปยังกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งเตรียมการและจัดทำแผนการเพาะปลูกให้มีความชัดเจน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำในอนาคต ซึ่งศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจจะมีการหารือแนวทาง มาตรการในทางปฏิบัติที่ชัดเจนรายพื้นที่ในวันที่ 14 ต.ค.นี้
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,697
ทั้งหมด
2,230,498