ที่ประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ให้ยกเลิกใช้ 3 สารเคมีอันตราย ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. นี้ ห้ามครอบครอง ห้ามจำหน่าย ห้ามนำเข้า

08/10/2019 08:00
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ผู้นำเข้าสารเคมี เกษตรกร และผู้บริโภค โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือและลงมติให้ยกเลิกใช้สารเคมีอันตรายในภาคเกษตรกรรม 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ภายหลังการประชุม น.ส.มนัญญา เปิดเผยว่า  ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง ให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดดังกล่าว หลังจากนี้  จะนำผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อไป ซึ่งมีกำหนดเดิมประชุมวันที่ 27 ต.ค. แต่เมื่อคณะทำงาน 4 ฝ่ายมีข้อยุติในวันนี้ คาดว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายอาจจะเลื่อนการประชุมชี้ขาดขึ้นมาให้เร็วขึ้นจากกำหนดเดิม ทั้งนี้จะเสนอให้พิจารณาสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ที่อยู่ในบัญชีประเภทที่ 3 ไปเป็นบัญชีประเภทที่ 4 ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. นี้  ห้ามครอบครอง ห้ามจำหน่าย ห้ามนำเข้า ห้ามผลิต ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งรัดกรมวิชาการเกษตรให้หาสารทดแทน โดยสารทดแทนดังกล่าวต้องไม่กระทบกับเกษตรกรทั้งเรื่องของความเป็นพิษ ราคาต้นทุน และคุณภาพ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตตรวจพบว่า ยังคงสารเคมีตัวอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาดหลายยี่ห้อ มีความเป็นพิษสูง ก็จะเสนอให้ยกเลิกตามลำดับไป 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,302
ทั้งหมด
111,749