อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ประกาศเอาจริงในการจัดการขยะในทะเล ที่ส่งผลสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม พร้อมออกกฎห้ามบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าเขตอุท

11/09/2019 13:00
 

            นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำอุปกรณ์การเก็บขยะตักขยะทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากรายงานในแต่ละวันเจ้าหน้าที่สามารถตักขยะในทะเลได้เป็นจำนวนมาก โดยทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้เริ่มดำเนินการกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สรุปปริมาณขยะอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โดยตั้งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน เก็บขยะได้รวมเป็น จำนวน 201.069 ตัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา กล่าวต่ออีกว่า ขยะทะเลส่วนใหญ่มาจากชุมชนในเขตใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาถูกคลื่นลมซัดเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ส่วนขยะที่มาจากนักท่องเที่ยวนั้นพบว่ามีปริมาณน้อยกว่า ดังนั้นต้องปลูกจิตสำนึกพี่น้องประชาชนให้ทิ้งขยะน้อยลง หรือมีการคัดแยกขยะทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ในส่วนที่ทางอุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงาสามารถทำได้ คือ การควบคุมดูแลการทิ้งขยะในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และการจัดเก็บขยะในทะเลให้มีปริมาณน้อยลง  นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่แจกเอกสารเร่งรัดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ นายท้ายเรือ คนประจำเรือ ให้เร่งดำเนินการขออนุญาต ต่ออายุให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน นี้หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้หนึ่งผู้ใด นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้แก่ กล่องพลาสติกบรรจุอาหาร จานพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว และขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด  จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562  มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นี้ 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
812
ทั้งหมด
158,724