การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ จะมีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไป ต่อรัฐบาล

11/09/2019 11:00
 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ (11 ก.ย.) เวลา 1300 น. จะมีการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไป ต่อรัฐบาล 3 เรื่อง ประกอบด้วย กระทู้ถามทั่วไปเรื่อง ขอให้ขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3291 ในจังหวัดราชบุรี ตั้งถามต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม // เรื่อง ปัญหาการบริหารงานและการทุจริตคอร์รัปชันภายในมหาวิทยาลัยนครพนม  ตั้งถามต่อนายกรัฐมนตรี  และเรื่องปัญหาโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองกระบี่ที่ไม่มีความคืบหน้า ตั้งกระทู้ถามต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีวาระรับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา ได้แก่ รายงานประจำปี 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ  รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี งบประมาณ 2560 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยรับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 และรับทราบรายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประจำปี 2561
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
698
ทั้งหมด
158,610