กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จัดหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมเกษตรกร ให้สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได

13/08/2019 11:00
 

            คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีแผนจะพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หรือ วษท. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีอยู่ 50 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบนโยบายให้ สอศ.ต้องพัฒนา ช่วยเหลือชาวนา สร้างเงิน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดย วษท.ต้องเป็นศูนย์กลาง ให้กับชุมชน และเกษตรกรใกล้เคียง มาเพิ่มทักษะ และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ อาจจัดสอนหลักสูตร  ระยะสั้นให้ผู้ที่สนใจ และดึงเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้นักเรียนที่เรียนจบ  มีงานทำทันที และระหว่างเรียนสามารถฝึกงานในสถานประกอบการได้  โดยต้องพัฒนาทุกภาคส่วน โดยเน้น 4 กลุ่มหลัก คือ นักเรียน ครู พ่อแม่ และสังคม ต้องนำ 4 ส่วนนี้มาร่วมกันคิดว่าลูกหลานต้องเรียนอะไรถึงจะทันสมัย ได้เงิน และมีชีวิตดีขึ้น วษท. ต้องเป็นที่พึ่งที่หวังให้ชุมชนละแวกนั้น โดยเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับคนในพื้นที่มาเรียนเพิ่มทักษะ หากวิทยาลัยใดพร้อม สามารถเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นได้ภายในปีนี้เลย

            ด้านนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ปัจจุบันภาคการผลิตของเกษตรไทย ยังไม่เข้ากับหลักคิดของประเทศไทย 4.0 ที่ยึดหลักทำน้อยได้มาก ทำให้เห็นว่ายังไม่มีเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรได้มากพอ โดยหลังจากนี้ต้องพัฒนา วษท. ทุกแห่ง นำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยจัดการเรียนการสอน นำเทคโนโลยีพื้นฐานเข้ามาประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มองว่าเป็นสิ่งที่ตรงที่สุดในการพัฒนาเกษตรกรไทย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,475
ทั้งหมด
1,199,155