กรมป่าไม้ สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศกว่าร้อยละ 55

12/08/2019 12:00
 

        นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับประเทศ โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ทั้งยังมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ผืนป่าให้ประชาชนมีรายได้และอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการป่ารักษ์น้ำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดตั้งราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ซึ่งทุกโครงการสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่พสกนิกร   นอกจากนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ยังกล่าวถึงการสนองแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ว่า ได้ดำเนินการสานต่อโครงการในพระราชดำริเพื่อสร้างพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทยและให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืน และจากการดำเนินงานยังสามารถแก้ไขปัญการบุกรุกป่า ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันไทยมีพื้นที่ป่ากว่า 100 ล้านไร่ พร้อมดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศร้อยละ 55 ให้เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่สีเขียวในเมืองต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,477
ทั้งหมด
1,199,157