บริษัท ไปรษณีย์ไทย เน้นย้ำมาตรการป้องกันการส่งสิ่งของผิดกฎหมายทางไปรษณีย์ ทั้งการเอ็กซเรย์สิ่งของ และติดตั้งกล้องวงจรปิด หากตรวจพบผู้กระทำผิดจะต้องถูก

17/07/2019 10:00
 

        นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการส่งยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และวัตถุอันตรายผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ว่า ไปรษณีย์ไทย ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยมีมาตรการป้องกันการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมายในทุกขั้นตอนการฝากส่ง ทั้งการให้ผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนการฝากส่ง ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อให้สามารถตรวจสอบไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พบการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย และส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีต่อไป การติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบหาผู้กระทำผิดที่ทำการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย การเอ็กซเรย์สิ่งของ ณ ศูนย์ไปรษณีย์ 19 แห่งทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการส่งสิ่งของผิดกฎหมาย นอกจากนี้ หากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยพบความผิดปกติของสิ่งของฝากส่ง    จะสอบถามและตรวจสอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อป้องกันการฝากส่งผิดกฎหมาย พร้อมย้ำว่า การฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมายทางไปรษณีย์ ซึ่งรวมถึงยาเสพติด เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนส่งยาเสพติด หรือสิ่งของผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบ และสืบหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอย่างแน่นอน 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
122
ทั้งหมด
1,189,902