การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 เขาคันทรง ดึงดูดการลงทุนเข้าไทยมากกว่า 6,000 ล้านบาท และเพิ่มก

10/07/2019 16:00
 

          นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.และบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่กว่า 900 ไร่ มูลค่าการลงทุนรวม 2,100 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และอุตสาหกรรมเบา เป็นต้น ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมเขาคันทรง ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานที่เป็นพื้นที่การลงทุนใหม่ในภาคตะวันออกที่ได้ยื่นขอเป็นเขตส่งเสริมตามโครงการอีอีซีแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และเมื่อรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาพื้นที่ประมาณ 1 ปี โดยจะพร้อมเปิดรับนักลงทุนที่สนใจเข้าใช้พื้นที่ประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ประมาณปี 2564  ในส่วนของรูปแบบการจัดตั้งนิคมฯได้ออกแบบ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนารอบพื้นที่ทั้งหมดของโครงการฯตามแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วย พื้นที่สีเขียว พื้นที่แนวกันชนแบบเชิงนิเวศ รวมถึงการออกแบบให้มีการบริหารจัดการด้านการบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถนำน้ำทิ้ง ที่ผ่านการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการได้ใหม่อีกครั้ง เพื่อลดอัตราการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่   ทั้งนี้ กนอ.เชื่อว่า จะดึงดูดการลงทุนเข้าไทยมากกว่า 6,000 ล้านบาท และเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ได้มากกว่า 10,000 อัตราได้ในอนาคต
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,496
ทั้งหมด
111,943