ธกส.ขานรับนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือเกษตรกรรับมือภัยแล้ง พร้อมปล่อยสินเชื่อ 5 พันล้านบาท ปล่อยกู้ และพักหนี้ให้1ปี

08/07/2019 11:00
 

         นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ และโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า  ธนาคารได้จัดทำมาตรการรับมือภัยแล้งสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีทั้งหมด 3 มาตรการ คือ  การสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่  สินเชื่อเงินด่วนให้กู้ได้รายละไม่เกิน 50,000บ อัตราดอกเบี้ย เอ็มอาร์อาร์ 7% เพื่อใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิตเพาะปลูกพืชระยะสั้น และทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ วงเงินให้สินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท ให้กู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน  500,000 บาท ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ลบ 2 หรือเท่ากับ 5%ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 15 ปี และสุดท้ายเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน กู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ป้องกันไม่ให้เป็นหนี้นอกระบบ   นอกจากนี้ ธกส.ยังมีมาตรการช่วยเหลือปรับโครงสร้างและตารางชำระหนี้ ให้ลูกหนี้ธ.ก.ส.ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยส่วนแรกหากได้เข้าโครงการขยายเวลาชำระหนี้ตามแนวทางเกษตรประชารัฐ ซึ่งได้มีการพักชำระเงินต้นให้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.61-31 ก.ค.64 ไปแล้ว ก็จะได้รับการช่วยเหลือไปตามนั้น แต่เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการขยายเวลาชำระหนี้ตามแนวทางเกษตรประชารัฐ  สามารถขอขยายเวลาปรับตารางชำระ พักหนี้ได้ 1 รอบปีการผลิต
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
921
ทั้งหมด
111,368