หลายหน่วยงานรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมปลอดยุงลาย ภายใต้โครงการจิตอาสาฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ ในการช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ปลอดจากยุงล

16/06/2019 11:00
 

                   นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามบันทึกความร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย กับ 9 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้    ความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือต่อเนื่องฉบับที่ 3 โดยมีกรอบความร่วมมือตั้งแต่ปี 2562 – 2566 โดยได้ยกระดับจากการแก้ปัญหาโรคไข้เลือด มาเป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันครอบคลุม 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งทุกภาคส่วนจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจกรรมภายใต้โครงการจิตอาสาฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ปลอดจากยุงลาย     เช่นที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดควบคุมลูกน้ำยุงลาย กระทรวงศึกษาธิการสั่งสถานศึกษาทุกแห่งป้องกันควบคุม พร้อมจัดทำหลักสูตรเรียนรู้โรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย แต่สถานการณ์กลับยังสูงเกินเกณฑ์ โดยปีนี้ตั้งแต่เดือน ม.ค.จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยแล้วกว่า 28,700 คน สูงกว่าปีก่อน 1.8 เท่า เสียชีวิต 43 คน  
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,094
ทั้งหมด
111,541