การปรับปรุงกฎหมายพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561 ส่งผลให้แรงงาน 3 สัญชาติ เข้ามาทำงานในประเทศไทย ได้อย่างสะดวก รวดเ

12/06/2019 09:00
 

        นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของกรมการจัดหางาน ว่า ล่าสุดประเทศไทยมีการปรับปรุงกฎหมายพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561 ส่งผลให้สามารถนำแรงงานทั้ง 3 สัญชาติ เข้ามาทำงานในประเทศไทยด้วยความรวดเร็ว สะดวก และเป็นธรรม   ขณะที่ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของไทยในปัจจุบัน พบว่าภาพรวมลดลง เหลือเพียงการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงานโดยเฉพาะขั้นตอนการนำแรงงานจากเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งนายจ้างผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องไม่ประกอบอาชีพต้องห้ามเพื่อมิให้คนไทยได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะอาชีพขายของหน้าร้าน หรือเร่ขายของ ซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตามกฎหมาย สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ จากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว ที่เข้ามาตามข้อตกลงจะต้องผ่านการอบรมที่ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างบริเวณจังหวัดตามด่านชายแดนต่างๆ เพื่อได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในมาตรฐานที่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานเพื่อนบ้าน.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,596
ทั้งหมด
782,559