รองอธิบดีกรมชลประทาน เผย สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศโดยรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แต่ยังสามารถบริหารจัดการได้

11/06/2019 13:00
 

 

            นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในปัจจุบัน สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 39,016 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 15,089 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน ส่วน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำรวมกัน 9,942 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 3,246 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับค่าความเค็มในแม่น้ำทั้ง 4 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปราจีน-บางปะกง และแม่น้ำแม่กลอง อยู่ในเกณฑ์ปกติสถานการณ์น้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แต่ยังสามารถบริหารจัดการและส่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศได้ตามปกติ ด้านการปลูกพืชฤดูฝนซึ่งจะให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากประชาชน เกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า ดำเนินการสูบน้ำตามรอบเวรที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ เพื่อจะได้
มีน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตอย่างไม่ขาดแคลน หากเกิดกรณีฝนน้อยหรือฝนทิ้งช่วง.-
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,267
ทั้งหมด
782,230