นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรี ก่อนเข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29

11/06/2019 10:00
 

              ภารกิจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. วันนี้   เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ ก่อนเข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ในช่วงบ่ายวันนี้ โดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลได้แจ้งไปยัง 18 พรรคการเมือง ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งสื่อมวลชน ขอความร่วมมือช่างภาพเตรียมพร้อมสำหรับพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. โดยให้แต่งกายสุภาพสำหรับช่างภาพที่ได้รับมอบหมายให้เข้าบันทึกภาพในตึกไทยคู่ฟ้า โดยสวมสูทและเนคไทสีดำ สื่อมวลชนอื่นที่จะร่วมชมในตึกภักดีบดินทร์แต่งกายสุภาพตามที่แจ้งไว้ ส่วนพื้นที่สำหรับช่างภาพบันทึกภาพมี 2 จุด คือ บริเวณหน้าศาลพระภูมิ และ หน้าตึกภักดีบดินทร์ สำหรับพื้นที่อื่น ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชน ไม่ยืนรอบันทึกภาพหรือสัมภาษณ์ และเวลาประมาณ 13.00 น. อนุญาตให้สื่อมวลชนที่แต่งกายสุภาพเข้าตึกภักดีบดินทร์ เพื่อรอชมถ่ายทอดสด ขณะที่ภายในห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า อนุญาตช่างภาพพูลใหญ่ ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ โดยขอให้แจ้งชื่อที่สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี

 สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันนี้ มีวาระสำคัญพิจารณาหลายเรื่อง อาทิ การยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา ยกเว้นภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานอำนาจหน้าที่ของส่วนงานและอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รักต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,553
ทั้งหมด
112,000