ธกส. สรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

11/06/2019 09:00
 

     

    นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กล่าวว่า สมาชิก ธ.ก.ส. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีหนี้นอกระบบรวมกว่า 500,000 ราย โดย ธ.ก.ส. ให้ความช่วยเหลือแล้ว 200,000 ราย ทั้งการอำนวยสินเชื่อกว่า 10,000 ล้านบาท การนำเข้าโครงการฟื้นฟูศักยภาพ และการช่วยประนอมหนี้ ขณะที่สมาชิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโครงการพักชำระหนี้โดยลดภาระดอกเบี้ยและขยายเวลาชำระเงินต้น ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรมาชำระดอกเบี้ยคืนกว่าร้อยละ 97 เป็นผลมาจากการปรับตารางการชำระหนี้ และการเพิ่มผลผลิต    นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้พัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแบ่งเป็นการพัฒนาอาชีพเดิมกว่า 2,000,000 ราย อีกทั้งมีการพัฒนาอาชีพเสริม และส่งเสริมอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกร รวมถึงการให้ความรู้ทางการเงิน การใช้จ่าย และการออม    นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/2562 โดยให้เงินชดเชยไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ ครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน 18,000 บาท
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,624
ทั้งหมด
782,587