สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เดินหน้าผลักดันกฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการ อี-บิซิเนส คาดจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นกว่า 4 หมื่นล้านบา

10/06/2019 10:00
 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. จะยืนยันร่างกฎหมายการเงินการคลังทุกฉบับ ให้ รมว.คลังคนใหม่ และ คณะรัฐมนตรี (ครม.)ชุดใหม่ เห็นชอบเดินหน้าพิจารณา เนื่องจากเป็นกฎหมายที่้สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เมื่อมีรัฐบาลใหม่ กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงกฎหมายที่ สศค. เสนอให้ ครม. เห็นชอบ จะถูกส่งกลับมาให้กระทรวงการคลังยืนยัน ซึ่ง สศค. จะยืนยันเดินหน้ากฎหมายทุกฉบับ เพราะมีการพิจารณาแล้วว่าเป็นกฎหมายที่ดีอย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับ รมว.คลัง คนใหม่ ว่าจะเห็นด้วยกับ สศค. และจะเสนอให้ ครม. ยืนยันพิจารณากฎหมายทั้งหมดต่อไปหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ที่กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีแวต) จากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในต่างประเทศ                  แต่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และมีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ยูทูป เว็บไซต์จองโรงแรงที่พัก เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการไทย ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และต้องเสียภาษี ซึ่งคาดว่าจะทำให้เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท ขณะเดียวกัน ยังมี พ.ร.บ. การกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งจะมีการจัดตั้งหน่วยงานและแนวทางในการกำกับดูแล อาทิ ผู้ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์  สินเชื่อทะเบียนรถ และบริการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ได้แก่ การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้ใช้บริการ
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,828
ทั้งหมด
782,791