กรมประมง เตรียมบังคับใช้มาตรการในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนทั่วประเทศใน 77จว.ทั่วประเทศ เริ่ม1 มิ.ย.-ธ.ค 62

15/05/2019 16:00
 

        นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เตรียมบังคับใช้มาตรการในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนทั่วประเทศ ประจำปี 2562 นี้ (ฤดูน้ำแดง) ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ. 2562 โดยมาตรการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่  เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2562 นอกจากกรมประมงจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการกำหนดมาตรการฯแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ออกไปอีก 15 วัน ซึ่งจากเดิมจะเริ่มในวันที่ 16 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย. เนื่องมาจากการเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่ล่าช้ากว่าเดิม ทั้งนี้แบ่งช่วงเวลาการดำเนินมาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดออกเป็น 3 ช่วง โดยวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 จำนวน 40 จังหวัด ช่วงวันที่ 1 ก.ค.-30ก.ย. ปรับปรุงลดเหลือ 33 จังหวัด ช่วงวันที่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. จำนวน 4 จังหวัด โดยการปรับปรุงมาตรการฯในปีนี้ มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับระบบนิเวศของทรัพยากรสัตว์น้ำจืด และปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตการทำประมงในแหล่งน้ำจืดของชาวบ้านให้น้อยที่สุด กรมประมงจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมง โปรดปฏิบัติตามข้อกฎหมายและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษา ฟื้นฟู ดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำจืดให้มีใช้อย่างยั่งยืนไปถึงลูกหลานของพวกเราต่อไปในอนาคต 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,608
ทั้งหมด
643,158