ขสมก. เพิ่มเที่ยววิ่ง 23,000 เที่ยวต่อวัน พร้อมส่งสายตรวจพิเศษประจำจุด หน้าโรงเรียน อำนวยความสะดวกช่วงเปิดเทอม 16 พ.ค. นี้

14/05/2019 14:00
 

     นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ และรักษาการ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า วันที่ 16 พ.ค. นี้ เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2562 ซึ่งจะมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก ขสมก. ได้เตรียมความพร้อมให้บริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชนที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ โดยได้จัดเตรียมความพร้อมด้านรถโดยสาร เพิ่มจำนวน การเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ และเพิ่มเที่ยววิ่งจำนวน 10% ในเส้นทางที่ผ่านโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ในวันธรรมดาหรือ 23,000 เที่ยวต่อวัน  นายประยูร กล่าวต่อว่า พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพและตรวจสอบการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ของรถโดยสารให้มีความมั่นคงแข็งแรง ตรวจเช็คประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการดูแลความสะอาดภายในรถโดยสารทั้งรถของ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการ ส่วนด้านบุคลากร กำกับดูแลพนักงานขับรถโดยสารให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พนักงานเก็บค่าโดยสารคอยดูแลการขึ้น-ลงรถของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย และกำชับหัวหน้างานให้ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจความพร้อมของร่างกายพนักงาน ขับรถก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ปลอดภัย และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,251
ทั้งหมด
111,698