กรมการค้าภายใน สั่งทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เหตุจากราคาขายไม่สอดคล้องกับราคาเมล็ดถั่วเหลือง (นำเข

14/03/2019 16:00
 

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน้ำมันพืชบริโภค ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลือง เพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความ  เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เนื่องจากราคาเมล็ดถั่วเหลือง (นำเข้า) ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร ยังคงจำหน่ายปลีกที่ราคาขวดลิตรละ 55 บาท ซึ่งไม่สอดคล้อง กับราคาเมล็ดถั่วเหลือง (นำเข้า) คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลือง ให้สอดคล้องกับภาระต้นทุนและสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกรมการค้าภายใน ได้จัดทำโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการ ตั้งแต่ราคาเมล็ดถั่วเหลือง (นำเข้า)   และน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ราคาจำหน่ายที่ควรจะเป็น ให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกเดือน  หรือทุกครั้งที่ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร จะผันแปรขึ้นลงตามราคาวัตถุดิบ ผลพลอยได้ ค่าใช้จ่ายและสถานการณ์ข้อเท็จจริงในแต่ละช่วงเวลา และจะไม่มีการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายปลีกแนะนำน้ำมันถั่วเหลืองอีกต่อไป  จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สร้างความเข้าใจผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,415
ทั้งหมด
345,830