กรมปศุสัตว์ จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

14/03/2019 14:00
 

            นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ซึ่งกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมควบคุมโรค ร่วมกันจัดขึ้น โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนทั้งในพื้นที่  และพื้นที่ใกล้เคียง ต่างทยอยนำสัตว์เลี้ยง เข้ามาใช้บริการภายในงานอย่างต่อเนื่องขณะที่บรรยากาศภายในงาน มีทั้งการจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีน Pre-Exposure ให้บุคคลกลุ่มเสี่ยง การผ่าตัด ทำหมันให้แก่                สุนัข-แมว 

            นอกจากนี้ ยังมีการปล่อยคาราวานอาสาปศุสัตว์และทีมสัตวแพทย์ ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ให้เฝ้าระวังหากพบสุนัข แมว มีอาการน่าสงสัยป่วย หรือตาย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หรือแจ้งได้ที่สายด่วนของกรมปศุสัตว์ 063- 225-6 888 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 "แจ้งการเกิดโรคระบาด" เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทันท่วงที
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,378
ทั้งหมด
345,793