กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพทุเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และ GMP หวั่นส่งผลกระทบการส่งออกที่มูลค่าสูงถึง 2 หมื่นล้านบาท

11/02/2019 14:00
 

ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวระหว่างการประชุมติดตามมาตรการป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ฤดูกาลผลิต 2562 และการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP และ GMP ว่า ทุเรียนไทยที่ส่งออกไปยังประเทศจีน ที่ผ่านมามีการทำพิธีสารการส่งออกผลไม้สดไปยังจีน ระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องของไทยและจีน โดยกำหนดมาตรฐานผลไม้สดไทย 5 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง โดยสวนผลไม้ที่ปลูกเพื่อส่งออกต้องขึ้นทะเบียนและได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และโรงคัดบรรจุต้องผ่านมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการและตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวด โดยในปี 2561 ทางการจีนตรวจพบแมลงศัตรูพืชในทุเรียน และปริมาณยาต่าง ๆ เกินค่ามาตรฐาน อีกทั้งในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 จีนระบุให้การส่งออกทุเรียนจากไทย ต้องระบุเลขที่ GMP ของโรงคัดบรรจุในใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) และต้องระบุว่ามาจากสวนใด หากพบแมลงอีกจะระงับการสั่งซื้อ ซึ่งฝ่ายไทยได้ดำเนินการเจรจาและยืนยันจะตรวจสอบคุณภาพทุเรียนอย่างเข้มข้น จึงต้องเร่งให้เกษตรกรทำระบบการจัดการคุณภาพ GAP มาตรฐาน GAP และโรงคัดบรรจุต้องได้มาตรฐาน GMP ตั้งแต่ฤดูกาลปี 2562 ก่อนผลผลิตจะออกในช่วงเดือนมีนาคมนี้

ด้านภานุวัฒน์ ไหมแก้ว นายกสมาคมส่งออกทุเรียนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมมีสมาชิกโรงคัดบรรจุ 200 โรง และจะเร่งให้ทำ GMP ทั้งหมด นอกจากนี้โรงคัดบรรจุของสมาคมจะรับซื้อทุเรียนจากสวนที่มี GAP หรือ Thai GAP ที่ขึ้นทะเบียน และสวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรมเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP เพื่อยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทย ทำให้ทุเรียนส่งออกมีมาตรฐาน ปลอดภัย และแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน โดยปี 2561 ไทยส่งออกทุเรียนไปจีน รวมมูลค่า 20,000 ล้านบาท
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
255
ทั้งหมด
507,751