กรมฝนหลวงฯ เตรียมพร้อมหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 4 หน่วย ทำฝนทันทีเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม ช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

11/02/2019 09:00
 

                นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจำนวน4หน่วยปฏิบัติการได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยอง นครสวรรค์ พิษณุโลก และขอนแก่น เพื่อปฏิบัติภารกิจการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 และ PM10 ที่มีค่าเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ในแถบจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร อยุธยา ราชบุรี แพร่ ลำปาง ตาก และขอนแก่น จากการติดตามข้อมูลปริมาณค่าคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษในภาพรวมพบว่า บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก แต่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและนครสวรรค์ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

            สำหรับภาคเหนือ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และจังหวัดเลยอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 86% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 47%  ซึ่งยังไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง    อย่างไรก็ตาม หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยอง จะติดตามคุณภาพอากาศและสภาพอากาศในบริเวณดังกล่าว หากมีปริมาณค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานและสภาพอากาศเหมาะสม กรมฝนหลวงฯ จะพิจารณาวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
198
ทั้งหมด
507,694