กรุงเทพโพลล์ เผย เด็กไทยส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน กว่าร้อยละ 96

12/01/2019 22:00
 

      กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ในเรื่อง “เด็กไทยรุ่นใหม่ หัวใจสมาร์ทโฟน” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า  เด็กไทยในปัจจุบันเล่นสมาร์ทโฟน/ไอแพด ร้อยละ 96.7 มีเด็กเพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่ระบุว่า ไม่ได้เล่นสมาร์ทโฟน/ไอแพด เพราะพ่อแม่ไม่ให้เล่น และไม่ชอบเล่น    ทั้งนี้เด็กๆ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 ระบุว่าใช้สมาร์ทโฟ/ไอแพดเพื่อดูหนัง/ฟังเพลง รองลงมาร้อยละ 78.5 ระบุว่าใช้เพื่อเล่นเกม และร้อยละ 45.2 ใช้เพื่อหาข้อมูล/ความรู้ประกอบการเรียน สำหรับการใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟน/ไอแพด ของเด็กๆ นั้น ร้อยละ 37.0 ระบุว่าประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาร้อยละ 23.6 ระบุว่าประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 11.6 ระบุว่าประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน อย่างไรก็ดีเมื่อถามว่า “เด็กๆ ใช้สมาร์ทโฟน/ไอแพดเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวในเรื่องใดบ้าง” ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.1 ระบุว่า ติดต่อสื่อสาร/แจ้งเหตุ/บอกเหตุได้อย่างรวดเร็ว รองลงมาร้อยละ 53.5 ระบุว่าได้เห็นหน้าตากันโดยการคุยผ่านวีดีโอคอล และร้อยละ 37.9 ระบุว่าพูดคุยพร้อมกันได้ทีละหลายๆคน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,210
ทั้งหมด
345,625