กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงาน ยังคงมีอุทกภัยจากพายุปาบึกในนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ

12/01/2019 21:00
 

        นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  )   เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 ม.ค. อิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ส่งผลกระทบในพื้นที่ 23 จังหวัด รวม 113 อำเภอ 574 ตำบล 3,830 หมู่บ้าน  บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 405 หลัง เสียหายบางส่วน 53,008 หลัง ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 265,000 ครัวเรือน หรือกว่า 883,000 คน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 25 อำเภอ 170 ตำบล 1,687 หมู่บ้าน แยกเป็น จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 23 อำเภอ 165 ตำบล 1,671 หมู่บ้าน  ประชาชนได้รับผลกระทบ 199,864 ครัวเรือน 679,257 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย  จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 17 อำเภอ 85 ตำบล 590 หมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,508 ครัวเรือน 37,199 คน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระแสง และอำเภอเวียงสระ รวม 5 ตำบล 16 หมู่บ้าน/ชุมชน 126 ครัวเรือน 497 คน ทั้งนี้  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและทรัพยากรปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทำความสะอาดบ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์สถานที่ราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติ ตลอดจนเน้นย้ำจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,193
ทั้งหมด
345,608